Lead Advisor Oritetanga

 • Wellington based.
 • Tautoko employers and tauira.
 • Incorporate te ao Māori.

ServiceIQ is the industry training organisation (ITO) for the aviation, hospitality, retail, travel, tourism, and museums sectors. They support employer, learner, and Government stakeholders by:

 • Setting relevant standards, and the quality assurance for those standards
 • Facilitating the training supply and needs of the service industry
 • Advocating on behalf of the industry for skills leadership and workforce development
 • Providing national and regional perspectives, leadership and policy setting across the sector
 • Championing the ongoing development, implementation, review, and continuous improvement of ServiceIQ’ s Māori Strategy and action plan, with a primary focus on internal capability initiatives to support parity of participation and educational achievement; and Service IQ’s organisational approach to Te Ao Māori, through the Te Pae Tawhiti Māori Cultural Framework.

You will have:

 • A proven ability to tautoko parity for Māori students
 • A deep appreciation of why and how Māori are best supported to be their authentic selves
 • A proven ability to ‘broker kōrero’ with sector participants to ensure employers understand the mutual benefits of attracting Māori trainees/students
 • Enough life experience and mana to be able lead korero about this kaupapa
 • A warm and encouraging interpersonal style
 • Vocational education sector credibility and the ability to develop and maintain credibility, trust, and respect, and inspire others to work to a common goal, through strong advocacy, influencing and interpersonal communication skills
 • Te Reo Māori proficiency and well-developed knowledge and understanding of Tikanga Māori, Mātauranga Māori, and the principles of the Treaty of Waitangi
 • Cultural capability to drive parity of educational achievement for Māori and Pasifika learners.APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION:  www.jacksonstone.co.nz

REFERENCE:  BH-8181

FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt on 04 550 8024


 • Kei Te Whanga-nui-a-Tara.
 • Tautokona ngā kaiwhakawhiwhi mahi me ngā tauira.
 • Whakauruuuru mai i te ao Māori.

He whakahaere whekangungu ahumahi a ServiceIQ e tautoko ana i ngā rāngai rererangi, manaaki manuhiri, hokohoko, hāereere, tāpoi, whare taonga hoki. Ka tautoko rātau i ngā kaiwhakawhiwhi mahi, ngā tauira me ngā tari Kāwanatanga hoki e whai wāhi mai ana mā te:

 • Whakarite taumata ako, me te aromatawai i ēnei taumata
 • Whakarite whiwhinga ako me te aro ki ngā hiahia o te rāngai whakarato
 • Whakahau hei reo mō te ahumahi ki roto i ngā āhuatanga ārahi pūkenga, whakapakari kapa mahi
 • Whakaputa i ngā tirohanga ā-motu, ā-rohe hoki, i ngā mahi ārahi, whakarite kaupapahere hoki 
 • Whakatairanga i te whakawhanaketanga, te whakatinanatanga, te arotake me te whakapaipai haere o te Rautaki Māori me te mahere mahi a ServiceIQ, me te tino aro ki ngā kaupapa mōroto mō te whakapakari āheinga e tautokona ai te ōritetanga; me te momo kōkirio hoki a Service IQ ki Te Ao Māori, mā te Anga Ahurea Māori e kīia nei ko Te Pae Tawhiti.

Ka whai koe i ngā āhuatanga e rārangi iho nei:

 • He āheinga kua hāponotia mō te tautoko ōritetanga mō ngā tauira Māori
 • He tino mōhiotanga ki te pēheatanga o te tautoko i ngā tauira Māori kia tū Māori mai 
 • He āheinga kua hāponotia mō te ‘whakarite kōrero’ ki te hunga e whai wāhi mai ana ki te rāngai, kia mārama ngā kaiwhakawhiwhi mahi ki ngā painga o te tō mai i ngā tauira Māori 
 • He wheako, he mana hoki kia taea te ārahi kōrero mō tēnei kaupapa
 • He ngākaunui ki te tangata
 • He ingoa pai i te rāngai whakangungu mahi me te āheinga hoki ki te whakawhanake, ki te pupuri hoki i te pono me te whakaaro nui o tāngata kē, arā kia whai mai rātau i te whāinga kotahi, mā te whakahau, te whakaaweawe me te whakawhiti kōrero
 • He pūkenga ki te Reo Māori, he mōhiotanga hoki ki ngā tikanga Māori, ki te Mātauranga Māori, me ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi
 • He pūmanawa ahurea hei kōkiri i te ōritetanga mātauranga mō ngā tauira Māori, Pasifika hoki.

MŌ TE TONO, MŌ TE TIROTIRO I TE TĀTAI TŪRANGA:  https://www.jacksonstone.co.nz/jobs/bh-8181-lead-advisor-oritetanga/

TAUPĀNGA:  BH-8181

ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt i 04 550 8024

 • Accepted file types: pdf, doc, docx.
 • Accepted file types: pdf, doc, docx.
  For filing purposes please ensure all contact details are clearly stated within your CV document.

Download our CV Template

Download